KŁOPOTLIWE PYTANIA

Dlaczego ludzie mówią, że w niebie jest raj?
Autor: Elżbieta Kotkowska
Artykuł archiwalny
Pierwsza narzucająca się odpowiedź brzmi: ponieważ w niebie nie będzie jakiegokolwiek zła i śmierci. Wtedy rodzi się wątpliwość. Na początku stworzenia - w raju człowiek był szczęśliwy, ale jednak istniało tam zło. Upadły anioł mógł działać i kusić człowieka. Człowiek posłuchał szatana; z własnej woli popełnił grzech. Jeżeli więc w niebie jest taki raj, jak na początku stworzenia, to również tam mogłoby istnieć zło. W niebie jednak nie ma zła, mamy więc sprzeczność, którą postaramy się rozwiązać.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.