MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Urszula Ledóchowska - Świętym przyjacielem
Autor: s. Beata Sarba USJK
Dla szkoły podstawowej
Cel:  zapoznanie dzieci z postacią bł. Urszuli Ledóchowskiej; ukazanie jej jako przyjaciela, który może nam pomóc w wędrówce do nieba; ukazanie cech Błogosławionej: radości, stałej pogody ducha, zgadzania się z wolą Boga i zachęcenie do naśladowania, by tak, jak Ona poprzez czynienie dobra, osiągnąć niebo.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.