MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Wielki Polak - Kardynał Stefan Wyszyński
Autor: s. Teresa Drewnowska
Dla gimnazjum
Cele  katechezy: przedstawienie postaci Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego jako Syna Polskiej ziemi, Kościoła i Ojczyzny, odkrywanie Jego duchowego przesłania dla człowieka XXI wieku; wychowanie do życia zgodnego z wartościami, jakimi żył Ks. Prymas Stefan Wyszyński.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.