Katecheta 5/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Metody pracy na lekcji

Bogiem mocny (formularz)
Autor: Jolanta Piotrowicz
Artykuł archiwalny
Katecheza jest przeznaczona dla klas II gimnazjalnych, przewidziana w krakowskim programie: W drodze do Emaus. Cel katechezy to obudzenie w uczniach przekonania, że Bóg zawsze udziela człowiekowi pomocy w jego zmaganiach związanych z wypełnieniem Bożego posłannictwa do służby na rzecz zbawienia innych.
    Modlitwa: Wierzę w Ciebie...
    Wprowadzenie. Przypomnij sobie, jaki był twój największy problem, który został już rozwiązany. Kogo wówczas prosiłeś o pomoc?

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.