Metody pracy na lekcji

Modlitwa (wybór tekstu)
Autor: s. Beata Sarba USJK
Artykuł archiwalny
 Metodę wyboru tekstów zastosowałam podczas spotkania oazowego zarówno w młodszej (II-VI kl.), jak i w starszej grupie. Wykorzystałam ją do tematu o modlitwie.
    Modlitwa jest podstawą wzrostu duchowego w każdej grupie, dlatego ten temat należy podejmować często i uczyć dzieci wielu sposobów stawania przed Bogiem. Powtarzając ogólne wiadomości, chciałam zapoznać dzieci z modlitwą psalmami. Moim celem było zwrócenie im szczególnej uwagi na psalm responsoryjny, śpiewany w każdą niedzielę podczas liturgii Mszy św.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.