Metody pracy na lekcji

Stokroć więcej... (nie dokończone zdania)
Autor: Sławomir Nowak
Artykuł archiwalny
Cele  katechezy:
  • uświadomienie uczniom, że przywiązanie do dóbr materialnych jest przeszkodą w wejściu do Królestwa Bożego;
  • uświadomienie uczniom, że w swoim życiu złożyli wiele darów, które mają ogromną wartość dla nas i Jezusa;
  • ugruntowanie kilku poznanych, literackich zasad interpretacji Pisma św.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.