Metody pracy na lekcji

Wybór tekstu
Autor: Jolanta Piotrowicz
Artykuł archiwalny
Istotą tej metody jest wybór przez uczniów jednego tekstu spośród kilku zaproponowanych, np. jeden z kilku psalmów, jeden z kilku wersetów. Następnie uczniowie krótko uzasadniają w grupie swoją decyzję.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.