FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Pokochać samego siebie miłością Chrystusa
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Artykuł archiwalny
 Katechizm Kościoła Katolickiego nie analizuje oddzielnie drugiego przykazania miłości, czyli przykazania miłości międzyludzkiej, lecz rozumie je jako ostateczny efekt wypełnienia wszystkich Bożych przykazań w odniesieniu do człowieka. Analiza przykazań, które odnoszą się do relacji międzyludzkich (przykazania: IV - X) nosi w Katechizmie zbiorczy tytuł: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (por. KKK 2196).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.