KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Ocena pracy nauczyciela religii
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Artykuł archiwalny
Zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela Ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 239) stworzyły nową sytuację w szkolnictwie, co wyraża się, m.in. w ocenianiu nauczycieli.
    Praca nauczyciela, w tym także nauczyciela katechety, podlega ocenie (KN 6a. ust. 1). Można mówić o dwóch formach tego oceniania:
  • ocena dorobku zawodowego nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego;
  • ocena pracy nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego: kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
  •  

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.