RECENZJE

bp Antoni Długosz, Beata Stypułkowska Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej
Autor: ks. Jan Szpet
WYDAWNICTWO NAUKOWE PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ, KRAKÓW 2000
Dyrektorium ogólne o katechizacji, mówiąc o pierwszym z zadań katechezy – rozwijaniu poznania wiary, stwierdza, iż „(...) katecheza powinna prowadzić do «stopniowego uchwycenia (zrozumienia) całej prawdy o planie Bożym», wprowadzając uczniów Jezusa Chrystusa do poznania Tradycji i Pisma Świętego, które jest «wzniosłym poznaniem Jezusa Chrystusa»” (DOK 85). Tymczasem Jan Paweł II w Liście apostolskim Tertio millennio adveniente powiedział, że „(...) aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni – szczególnie w tym roku (mowa o 1997) – powrócić z odnowionym zapałem do Biblii” (TMA 40). Współczesna katecheza, dla której jasne są wskazania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, dostrzegając małe zainteresowanie dzisiejszego człowieka tajemnicą Jezusa Chrystusa przekazaną na kartach Pisma św., poszukuje skutecznego sposobu w poprawnym wprowadzeniu w orędzie biblijne.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.