Katecheta 6/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
W szkole miłości św. Pawła
s. Urszula Kłusek SAC
KSIĄŻKA
1,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jezu, kochasz mnie?
Autor: ks. Dariusz Borowiec
Dla gimnazjum
Cel  dydaktyczny:  przypomnienie podstawowych potrzeb duchowych człowieka, ze szczególnym podkreśleniem potrzeby miłości i żywej obecności drugiej osoby, zapoznanie z nauką o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.
Cel  wychowawczy:  formowanie postawy ufności Sercu Jezusowemu, kształtowanie postawy otwarcia na wszelkie dowody miłości ze strony drugiego człowieka, a także kształtowanie potrzeby obdarzania drugiej osoby miłością.
Pomoce:  Pismo Św., obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, świece, muzyka refleksyjna, małe serca z cytatem ewangelicznym, przezrocza.
Metody:  dominuje forma przeżyciowa, skłaniająca uczniów do refleksji nad samym sobą, słoneczko, wykład, praca z tekstem, praca w grupach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.