Katecheta 6/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Maryja wzorem dla chrześcijan
Autor: Danuta Bok
Dla klasy VI i gimnazjum
Cel  dydaktyczny:  ukazanie uczniom obrazu Maryi biorącej czynny udział w dziele zbawczym Chrystusa.
Cel  wychowawczy:  zachęta do naśladowania Matki Bożej, do bycia pomocnikiem Maryi, rozbudzenie wdzięczności do Maryi.
Metody:  drama, słoneczko, praca w grupach.
Pomoce:  kartki do pracy metodą słoneczko, kartki z tekstem piosenki: "Była cicha i piękna..."
 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.