Katecheta 6/2001
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Młodzież "strażnikiem poranka" nowego tysiąclecia
Autor: Paweł Chojnacki
Dla kl. I gimnazjum lub szkoły średniej
Cel  dydaktyczny:  na podstawie wybranych fragmentów z listu apostolskiego Novo millennio ineuente ukazujemy wezwanie Ojca Św. do pogłębiania chrześcijańskiej tożsamości i realizowania zobowiązań wypływających z doświadczenia darów i łask Roku Jubileuszowego.
Cel  wychowawczy:  wychowujemy do wierności Bogu i człowiekowi. Kształtujemy postawę odpowiedzialności za wiarę i więź z Chrystusem, której istotnym przejawem winna być ofiarna miłość i wrażliwość na potrzeby bliźnich.
Metody:  praca w grupach i analiza tekstów listu apostolskiego, pogadanka, wykład.
Środki  dydaktyczne:  plansza, fragmenty listu apostolskiego, plakat z wizerunkiem Ojca Św., karteczki, magnetofon.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.