MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Jezus Chrystus objawia się jako Mesjasz (katecheza dla szkoły specjalnej)
Autor: Ewa Bielicka
Kl. V - szkoła podstawowa
  Rozpoczęliśmy dzisiejszą katechezę modlitwą do naszego Ojca, który jest w niebie. Wiemy, że Bóg stworzył piękny świat. Na początku panował ład i porządek. Ludzie nie mieli grzechu. Bóg był blisko ludzi. Pewnego razu wydarzyło się coś niesamowitego. O tym wydarzeniu opowie nam film.
    (Oglądamy historię Adama i Ewy zawartą w Księdze Rodzaju 3,1-24. Czas nagrania 5 minut. Po tym następuje krótki dialog związany z materiałem filmowym.)
  • Komu zaufali ludzie w ogrodzie Eden?
  • Komu sprzeciwili się?
    Pan Bóg za karę wypędził Adama i Ewę z raju. W ich sercach zagościł grzech. Na podstawie tego krótkiego fragmentu filmu układamy poprawnie historyjkę obrazkową "Historia Adama i Ewy".
    (Katecheta wybiera chętne dziecko, które na tablicy umieszcza pięć obrazków, w odpowiedniej kolejności. Trzeba znać dokładnie ten fragment, aby nie nastąpiła pomyłka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.