MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Kościół - powszechnym sakramentem zbawienia
Autor: Mirosława Nowacka
Dla klasy II szkoły średniej
Cele  katechezy:
  • uczeń wie, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, gdyż żyje w nim Chrystus, który w misterium paschalnym otworzył dla wszystkich ludzi drogę do zbawienia, oraz że w jego strukturze można wyróżnić kręgi przynależności i przyporządkowania;
  • uczeń rozumie, że pełnia zbawienia jest w Kościele katolickim ze względu na pełnię środków zbawienia, łączność z Chrystusem kierującym Kościołem przez papieża i biskupów oraz zachowywanie wszystkich przepisów Kościoła;
  • uczeń umie wyjaśnić, w jaki sposób mogą dostąpić zbawienia ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa;
  • uczeń potrafi dokonać refleksji dotyczącej jego osobistej przynależności do Kościoła, wskazać konkretne formy zaangażowania w dążeniu do zbawienia oraz okazywać szacunek ludziom szukającym Boga poza chrześcijaństwem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.