MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Niech Cię poznam jako Ojca - przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32)
Autor: Renata Wierna
Dla gimnazjum i szkoły średniej
Pan Jezus poprzez przypowieści przybliża nam postać Boga Ojca. Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z przypowieścią o synu marnotrawnym. Przypowieść ta często służy do ukazania nawrócenia jako powrotu syna marnotrawnego do domu, ale przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań będzie nie syn marnotrawny, lecz osoba ojca.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.