Katecheta 1/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Forum „katechety"

Dialog czy monolog?
Autor: o. Cap Rafał Szymkowiak OFM
Artykuł archiwalny
 Od pewnego czasu na łamach "Katechety" toczy się dyskusja na temat języka używanego na katechezie. Warto jednak zapytać, w jakim wymiarze katecheci w ogóle rozmawiają z uczniami na lekcjach religii? Czy rzeczywiście katecheza jest miejscem dialogu, który jako forma głoszenia Dobrej Nowiny znajduje swe głębokie uzasadnienie w tym, że samo chrześcijaństwo jest niczym innym, jak dialogiem między Bogiem a człowiekiem? Chciałbym podzielić się wynikami badań na temat dialogu, które przeprowadziłem w zasadniczych szkołach zawodowych. Swoją wypowiedź poprzedzam analizą publikacji, które prezentują realia dialogu w polskiej szkole w ostatnim dziesięcioleciu. Stanowią one z jednej strony tło do omawianego tematu, a z drugiej - mogą być cennym materiałem dla katechetów, uczących w tych realiach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.