Forum „katechety"

Niektóre rozwiązania katechezy dorosłych w Belgii
Autor: Maria Łudczak
Artykuł archiwalny
  Kościół belgijski nie posiada powszechnie obowiązującego programu katechezy dorosłych. Tym niemniej, jest ona obecna w literaturze i w praktyce duszpasterskiej. Wzrasta również świadomość, tak jak w Polsce, konieczności zintensyfikowania tej formy działalności Kościoła. Katecheza przecież, według współczesnych dokumentów Kościoła, jest ze swej natury skierowana do dorosłych, to oni są właściwymi jej adresatami. Adhortacja Apostolska o katechizacji nazywa ją "najznakomitszą" formą katechezy, bowiem zwraca się ona do osób odpowiedzialnych za obecny świat, za władanie światem i zdolnych w pełni do realizacji w życiu przesłania Ewangelii (nr 43). 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.