FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Glina w ręku garncarza (Jr 18,6), wychowawca w ręku Boga
Autor: s. Ewa Orzechowska SJE
Artykuł archiwalny
  Nowe tysiąclecie i jego pokolenie stały się dla nas wezwaniem do odkrywania w sobie tych wartości, które przez Ducha Świętego zostały nam dane w dniu udzielenia odpowiedzi na Boży dar naszego powołania i posłania, jako wychowawców dzieci i młodzieży.
    Wychowawca chrześcijański, to nie tylko katecheta. Jest nim każdy nauczyciel, który przyznaje się do Jezusa Chrystusa. Takiego podejścia do sprawy wymaga rzucone nam wyzwanie do integralnego wychowania młodego człowieka. Nauczyciel każdego z przedmiotów szkolnych nie może poprzestać na przekazywaniu wiedzy z pominięciem kształtowania osobowości ucznia, jego uczuciowości, postaw moralnych i wolności w dokonywaniu wyborów życiowych.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.