KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Jakie numery programów nauczania religii należy wpisywać do dzienników lekcyjnych?
Autor: ks. Piotr Tomasik
Artykuł archiwalny
  Chciałbym najpierw wyjaśnić, iż uważam, że pytanie postawione w tytule nie jest najważniejsze dla sprawy nauczania religii w szkole. Ale są przynajmniej dwa powody, dla których trzeba na nie odpowiedzieć. Najpierw ten, że pluralizm programów spowodował, iż władze oświatowe (a w wypadku nauczania religii - także kościelne) muszą mieć precyzyjną informację o tym, z którego programu korzysta nauczyciel. Tę informację określa numer programu. I dlatego zarówno dyrekcje szkół, jak i wizytatorzy mają prawo żądać, by numer programu widniał w dzienniku. Drugim powodem jest to, że konieczność wpisania numeru programu przypomina samemu nauczycielowi, iż to, co czyni w szkole, na lekcji, ma być działaniem intencjonalnym, zaprogramowanym, że ma do spełnienia pewne, ściśle określone cele.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.