Katecheta 10/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Zanim jej powiesz tak
Anthony Garascia
KSIĄŻKA
10,00 zł 2,50 zł

Forum „katechety"

Na misji w trzeciej gimnazjalnej, czyli o inkulturacji na lekcjach katechezy
Autor: Zbigniew Kruszewski
Artykuł archiwalny
 Jak rozumiem, główne powinności misjonarza to zabieganie wszelakimi środkami, jakie są w jego mocy, o to, by przez wygłaszanie kazań, upominanie, konwersowanie i instruowanie młodzieży oznajmiać Ewangelię; to polepszanie, na ile to w jego mocy, doczesnego bytowania tych, wśród których pracuje przez zaprowadzanie umiejętności i zdobyczy cywilizacji...
(David Livingstone)
    Misjonarz - lub misjonarka - to osoba świecka lub duchowna, podejmująca pracę w środowisku odmiennym kulturowo od jej własnego. Często jest to świat zaniedbanych duchowo chrześcijan lub pogan, a nawet osób wrogich wierze i Kościołowi. Ten, który wchodzi w takie środowisko, musi liczyć się z niechęcią, agresją, prowokacją sięgającą nawet profanacji. Nawiązuje kontakt z ludźmi o odmiennych strojach, języku, poczuciu wartości i estetyki, często żyjącymi w obcych mu warunkach. Poza niesieniem Słowa Bożego, misjonarz (misjonarka) musi pomagać swoim podopiecznym w zmaganiach z biedą, ciemnotą, brakiem podstaw higieny i kultury zdrowotnej. Musi udać się do innego świata. 

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.