MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Wiara czyniąca cuda - (burza pytań, praca z formularzem)
Autor: Justyna Wójcik
Dla klasy IV szkoły podstawowej
Cel  katechezy:
  • uczeń zrozumie, zapamięta i przyjmie za swoją myśl, że Jezus ma moc czynienia cudów także dzisiaj.
Cele  operacyjne:
  • uczeń potrafi opowiedzieć własnymi słowami fragment Ewangelii wg św. Mateusza o uzdrowieniu dwóch niewidomych, na podstawie usłyszanego słowa (Mt 9,27-31);
  • uczeń potrafi wyjaśnić, czym jest cud w znaczeniu biblijnym i wskazać, kto może czynić cuda;
  • uczeń potrafi wskazać Mszę św. jako miejsce dokonywania się cudów;
  • uczeń potrafi podać przykłady 3-4 cudów, które działy się w historii zbawienia i takich, które dzieją się również dzisiaj.
Pomoce:  Pismo św., ksero tekstu (Mt 9, 27-31), kartki A4, flamastry, arkusz szarego papieru, klej, taśma lakiernicza, formularz pytań dla każdego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.