FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Katecheta człowiekiem dialogu
Autor: ks. Mieczysław Polak
Artykuł archiwalny
Współcześnie można zauważyć dużą popularność słowa "dialog". Używane jest ono przez pedagogów, kiedy mówią o relacjach wychowawczych, przez polityków, gdy chodzi o rozwiązywanie różnych kwestii społecznych czy przywódców państw, którzy na zasadach wzajemnego dialogu pragną rozwiązywać przeróżne międzynarodowe konflikty. Dialog staje się zatem jakby zjawiskiem uniwersalnym i powszechnym oraz wieloaspektowym. Można wyróżnić wiele jego rodzajów i sposobów prowadzenia. Jest on rzeczywistością obecną w kulturze, pedagogice, filozofii czy religii.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.