MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bóg przez człowieka pomaga w zrozumieniu zła
Autor: Aleksandra Szwajcok
Dla klasy IV
  Dawid - wspaniały typ człowieka, pełen pięknych cech jest zdolny także do największej zbrodni. Ma dość wrażliwości religijnej i pokory, aby przyznać się publicznie do winy i odbyć pokutę. Prorok Natan, posłany przez Boga, nie zawahał się upomnieć króla.
    Przyszły Mesjasz weźmie na siebie zło i grzech, aby wyzwolić od nich świat. Przywrócenie sprawiedliwego porządku rzeczy pozwala człowiekowi w rozeznaniu dobra i zła.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.