Katecheta 2/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. III Seksualność, płyta dvd + materiały pomocnic
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

Metody pracy na lekcji

Modlitwa do Pana Jezusa
Autor: Zbigniew Kruszewski
Dla klas IV-VI i gimnazjum
Cel:  kształcenie umiejętności indywidualnego podejścia do codziennej modlitwy, traktowania jej jako osobistej, choć niebeztroskiej, rozmowy z Jezusem. Dzieci są tu zachęcane do ubierania swoich uczuć w formę słów, a tym samym uświadamiania ich sobie. Będą więc kształcić również umiejętności związane z wysławianiem się, pisaniem, wrażliwością na słowo i kompozycję modlitwy. Wzbogacą swoje słownictwo, zapoznają się z takimi zjawiskami, jak apostrofa, anafora, litania (ale bez wprowadzania tych pojęć). Zajęcia mają formę zbliżoną do warsztatów poetyckich.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.