Metody pracy na lekcji

Modlitwa do Pana Jezusa
Autor: Zbigniew Kruszewski
Dla klas IV-VI i gimnazjum
Cel:  kształcenie umiejętności indywidualnego podejścia do codziennej modlitwy, traktowania jej jako osobistej, choć niebeztroskiej, rozmowy z Jezusem. Dzieci są tu zachęcane do ubierania swoich uczuć w formę słów, a tym samym uświadamiania ich sobie. Będą więc kształcić również umiejętności związane z wysławianiem się, pisaniem, wrażliwością na słowo i kompozycję modlitwy. Wzbogacą swoje słownictwo, zapoznają się z takimi zjawiskami, jak apostrofa, anafora, litania (ale bez wprowadzania tych pojęć). Zajęcia mają formę zbliżoną do warsztatów poetyckich.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.