Metody pracy na lekcji

Podaj problem
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Cel:  uświadomienie uczniom, że każda trudna sytuacja ma swoje pozytywne strony i jest nie tylko problemem do rozwiązania, ale przede wszystkim wyzwaniem, okazją.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.