Katecheta 2/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

Forum „katechety"

Niemiecki Związek Katechetów (DKV) - doświadczenie do wykorzystania
Autor: ks. Radosław Chałupniak
Artykuł archiwalny
 Kiedy przegląda się rodzimą literaturę katechetyczną z ostatnich lat, można zaobserwować ciekawy fakt. Większość piszących wśród zasadniczych postulatów dotyczących zmian w polskiej katechezie wysuwa projekt stworzenia centrum, które miałoby koordynować działalność katechetyczną w naszym kraju. Długo trzeba było czekać, by nadzieja ta nabrała konkretnych kształtów. W związku z reformą polskiego szkolnictwa oraz publikacją nowych katechetycznych dokumentów (Polskiego dyrektorium katechetycznegoPodstawy programowej oraz Programu nauczania religii) pojawiły się konkretne decyzje i środki, które stworzyły realną szansę powstania takiej placówki. Mowa o Biurze Programowania Katechezy, które przejmie na siebie kwestie związane z koordynowaniem, planowaniem i nadzorowaniem polskiej katechezy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.