Prezentacje

PREZENTACJE
Autor: (oprac. własne)
Artykuł archiwalny

BÓG CZŁOWIEK NATURA

Problematyka ekologiczna
w nauczaniu Jana Pawła II
 
Tomasz  Poller
 
Oficyna  Wydawnicza  "Text",
Kraków  2001
 
 
    Książka, jedyna w swoim rodzaju, rozważa teksty Jana Pawła II w optyce przyrody. Autor pokazuje ścisłą zależność pomiędzy godnością człowieka i godnością przyrody, pomiędzy właściwym ich rozwojem. Korzystając z najważniejszych tekstów Ojca Świętego, autor podaje teologiczne podstawy odpowiedzialności ekologicznej, modele relacji: człowiek - przyroda, omawia także ekologię w kontekście zagadnień społeczno-gospodarczych, kończąc na bezinteresownym, estetycznym i kontemplacyjno-religijnym wymiarze relacji: człowiek - natura.
    Doskonała lektura na czas odpoczynku wśród urokliwych zakątków przyrody. Uczy pogłębionego spojrzenia na otaczający świat oraz szacunku i bezinteresownej miłości do wszelkiego stworzenia.
Zamówienia:
 
Tatrzański  Park  Narodowy
ul. Chałubińskiego 42 a
34-500  Zakopane
tel./fax: (0-18) 20-632-03
e-mail: kozica@tpn.zakopane.pl
Cena det. 12 zł

*   *   *

IMAGE

Materiały do pism i gazetek parafialnych
 
Wydawca: Referat Misyjny
Seminarium Duchownego Księży Werbistów,
Pieniężno 2001
 
 
    Księża, katecheci, animatorzy różnych grup parafialnych, zespoły przygotowujące gazetki przykościelne bądź pisma parafialne bardzo często stają przed problemem znalezienia odpowiednich tekstów i ilustracji, związanych z danym okresem roku liturgicznego, czytaniami niedzielnymi i świątecznymi.
    "Image" wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom, proponuje bogaty zbiór ilustracji (około 80 stron), które można wykorzystać do gazetek, katechez, biuletynów parafialnych itp. Każdy rysunek opatrzony jest tekstem, który ma charakter zwięzłego komentarza. Ilustracje wykonane przez zawodowych grafików oraz teksty mają poruszyć czytelników, skłonić ich do zastanowienia się nad osobistą wiarą i dawanym przez siebie świadectwem o Jezusie.
    Oprócz materiałów odnoszących się do danego okresu liturgicznego, poszczególnych świąt i niedziel, w podobny sposób przedstawiane są tematy związane z życiem parafii i Kościoła oraz aktualne problemy, wobec których stają codziennie chrześcijanie.
    Jedna strona poświęcona jest omówieniu podstawowych pojęć i terminów. Teksty i ilustracje zamieszczone na 16 stronach, można łatwo wykorzystać na różne sposoby - wycinając, kopiując, powiększając, skanując, tworząc bazy ilustracji i tekstów. Wszystkie ilustracje w danym roczniku opatrzone są kolejnym numerem, a następnie publikowane na dodatkowej wkładce, która ukazuje się na koniec roku.
Zamówienia:
 
Referat Misyjny Księży Werbistów
Dział  kolportażu
Kolonia 19,  14-520 Pieniężno
tel. (0-55) 242-93-20
e-mail: refermis@post.pl
Cena egzemplarza: 7 zł
Roczna prenumerata 84 zł

*   *   *

ŻYCIE  DUCHOWE

Wydawnictwo  WAM
 
 
    Proponujemy w nowej formie pismo pt. "Życie Duchowe". W każdym numerze prezentowany będzie konkretny temat: inspirację stanowi najpierw Ewangelia, a następnie rzeczywistość dnia codziennego. Pismo posiada następujące działy: "Duchowość ćwiczeń", "Modlitwa i życie", "Rozmowy duchowe" czyli wywiady. W rubryce "Pytania i odpowiedzi" omawiane będą problemy podsunięte przez Czytelników, polecenia wymaga dział "Świadectwa". Prezentowany numer poświęcony jest tematowi: "Bez miłości byłbym niczym".
Zamówienia:
 
Wydawnictwo  WAM
ul. Kopernika 26,  31-501 Kraków
tel. (0-12) 429-18-88 w. 367
www.wydawnictwowam.pl
e-mail: z-d@wydawnictwowam.pl
Cena prenumeraty w roku 2002 - 52 zł,
półroczna - 26 zł, cena zeszytu w sprzedaży - 16 zł,
w prenumeracie - 13 zł