RECENZJE

Marian Śnieżyński Dialog edukacyjny
Autor: ks. Andrzej Kiciński
Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2001
Dydaktyka jest jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, której przedmiot stanowi kształcenie ludzi, a więc wszelkie nauczanie innych i uczenie się, niezależnie od tego, czy odbywa się ono w szkole, poza szkołą czy w codziennym życiu. Obecnie zajmuje ona ważne miejsce tak w dyskusji nad reorganizacją szkoły, jak i w nowych warunkach naszego życia społeczno-politycznego. Wielu współczesnych pedagogów zajmowało się już tym problemem w różnych jego aspektach (K. Denka, Cz. Kupisiewicz, T. Nowacki, St. Nalaskowski, W. Okoń, St. Palka, W. Zaczyński). Na szczególną jednak uwagę zasługują badania prowadzone od kilku lat przez Mariana Śnieżyńskiego w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, a także w Papieskiej Akademii Teologicznej. Recenzowana książka stanowi, jak się wydaje, wzbogacenie procesu kształcenia o „dialog”, będący nowoczesną tendencję dydaktyczną, zgodną z humanistycznym podejściem pedagogicznym, w którym szczególnie cenionymi wartościami są: partnerstwo nauczycieli i uczniów, aktywność poznawcza dzieci i młodzieży.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.