KŁOPOTLIWE PYTANIA

Po co są dogmaty?
Autor: Dariusz Kowalczyk SI
Artykuł archiwalny
  Słowo "dogmat" ma wiele znaczeń, a jego ścisły sens został określony stosunkowo niedawno, bo dopiero na Soborze Watykańskim I, który stwierdził: "Wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym spisanym lub przekazanym Tradycją i przez Kościół jest podawane do wierzenia jako przez Boga objawione, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy to w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu" (DS, nr 3011). A zatem w ścisłym znaczeniu (znanym jedynie w epoce współczesnej) dogmat oznacza doktrynę, w której Kościół wykłada w sposób definitywny prawdę objawioną w formie, która obowiązuje wierzących w taki sposób, że jej zanegowanie jest odrzucane jako herezja, pod sankcją anatemy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.