MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bóg mnie kocha i pragnie, abym nie narzekał (katecheza dla szkoły specjalnej)
Autor: Longina Cywińska, Maria Frela
Artykuł archiwalny
Cele  ogólne:
  • uświadomienie dzieciom znaczenia Pisma św. w życiu każdego chrześcijanina,
  • uświadomienie wpływu, jaki nasze zachowanie wywiera na postawę innych ludzi.
Cele  operacyjne.  Uczeń po lekcji:
  • umie krótko określić postawę starszego brata wobec ojca na podstawie Łk 15,31-32a,
  • rozumie, że inni naśladują nasze zachowania: te dobre i te złe,
  • potrafi powiedzieć, że nasze złe zachowanie smuci Boga, rodziców i nauczycieli.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.