Metody pracy na lekcji

Cuda (niedokończone zdania, praca z formularzem)
Autor: Jolanta Piotrowicz
Artykuł archiwalny
Cel  ogólny:  uczeń rozumie, pamięta i uznaje za swoją myśl, że Jezus żyje i nadal czyni cuda.
Cele  operacyjne.  Uczestnicy potrafią:
  • podać określenie cudu;
  • określić - na podstawie wybranych tekstów - na czym polega uzdrowienie duszy i ciała;
  • uzupełnić tekst o cudach z KKK.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.