Metody pracy na lekcji

Symbole religijne włodawskiej synagogi (elementy słoneczka, elementy plakatu, tańce integracyjne)
Autor: Marek Kosacz OP
Artykuł archiwalny
Cel  ogólny: uczeń rozumie, pamięta i uznaje za swoją myśl, że symbole synagogi: menora i Arka Przymierza wskazują na Boga, który jest źródłem światła i miłości.
Cele  operacyjne. Uczestnicy potrafią:
  • wskazać przykłady, co to znaczy być "światłem narodów";
  • wyrazić w formie plastycznej, co to znaczy być "człowiekiem światła";
  • określić dla samego siebie, w jaki sposób można okazać swoją miłość Bogu i swoim bliskim.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.