Forum „katechety"

Czy potrzebny jest post?
Autor: ks. Marek Dziewiecki
Artykuł archiwalny
  Na tak postawione pytanie wielu współczesnych ludzi odpowiada, że nie. Zwłaszcza wśród młodych coraz częstsze staje się przekonanie, że niepotrzebny jest czas, który nazywamy Wielkim Postem. Inni z kolei nie wykluczają potrzeby postu, ale też nie potrafią włączyć się w ten czas szczególnego zamyślenia i dyscypliny. Oczywiście, każdy z tych ludzi dorabia sobie wtedy jakąś "odpowiednią" ideologię, by usprawiedliwić swoją postawę. Od czasu grzechu pierworodnego człowiek stał się przecież mistrzem w manipulowaniu myśleniem i w oszukiwaniu samego siebie. Z niejednych ust słyszymy zatem twierdzenie, że modlitwa, post i jałmużna to dziwactwo, to bezduszna asceza, to bezsensowne umartwienie, a - w najlepszym przypadku - to niepotrzebna rezygnacja z radości życia.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.