Forum „katechety"

Wychowanie religijne w kolebce naukowej katechetyki
Autor: ks. Radosław Chałupniak
Artykuł archiwalny
 Katechetę nie powinien zmylić tytuł tej wypowiedzi. W 1774 r. w Austrii wprowadzono teologię pastoralną jako dyscyplinę uniwersytecką. F. St. Rautenstrauch (1734-1785), reformator działający na zlecenie cesarzowej Marii Teresy, uporządkował nowy przedmiot według trzech działów, wśród których znalazło się także szeroko rozumiane nauczanie (w kazaniach i w katechezie). Po raz pierwszy na uniwersytecie przydzielono katechetyce miejsce wśród nauk teologicznych. Od tego momentu Wiedeń był nie tylko stolicą wielkiej monarchii, lecz stał się także miejscem narodzin ważnej dla nas dyscypliny.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.