KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Lekcje religii w nauczaniu indywidualnym
Autor: Leszek Dembski
Artykuł archiwalny
   Regulacje prawne dotyczące nauczania indywidualnego znajdują się w następujących dokumentach:
  • ustawa o systemie oświaty;
  • rozporządzenie ministra edukacji Narodowej w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz o szczegółowych zasadach kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania; 
  • zarządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w organizacjach kształcenia specjalnego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.