KŁOPOTLIWE PYTANIA

Czy po rozwodzie z mężem można wstąpić do zakonu?
Autor: Oskar Krajewicz
Artykuł archiwalny
   Nie, w żadnym wypadku nie można po rozwodzie - nie tylko z mężem (w przypadku kobiet), ale i z żoną (w przypadku mężczyzn) - wstąpić do zakonu.
    Kościół katolicki, opowiadając się jednoznacznie za nierozerwalnością małżeństwa, nie akceptuje rozwodu. Naucza, iż węzeł małżeński może być rozwiązany jedynie przez śmierć współmałżonka. Jeżeli zatem małżeństwo zostało ważnie zawarte, trwa ono przed Bogiem. Rozwód go nie rozwiązuje.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.