MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Bóg mnie kocha i daje mi zbawienie (katecheza dla klas integracyjnych)
Autor: Longina Cywińska, Maria Frela
Dla kl. I integracyjnej
Cele  ogólne:
  • uświadomienie dzieciom zbawczej działalności Boga;
  • przypomnienie wydarzeń - dowodów na obecność Boga w życiu poszczególnych ludzi.
Cele  operacyjne  (uczeń po lekcji)
  • umie: podać wydarzenia z życia Jezusa w Jerozolimie;
  • rozumie: że Jezus oddał swe życie za każdego człowieka;
  • potrafi: wyjaśnić znaczenie słów zmartwychwstanie Jezusa.
Metody:
  • aktywizująca, zespołowa w oparciu o grę planszową;
  • rozmowa kierowana.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.