MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Dlaczego Baranek? (katecheza dla szkoły specjalnej)
Autor: ks. Krzysztof Młynarczyk
Artykuł archiwalny
   Katecheta, powołując się na czas przeżywanych świąt wielkanocnych, pyta uczniów o znak baranka wielkanocnego. Baranek pojawia się na kartkach z życzeniami, na stole świątecznym, pojawia się także w wystroju naszych kościołów.
    Uczniowie powinni zapisać to na tablicy. W razie konieczności - aby dać równe szanse wszystkim - można wypowiadane treści narysować lub wyrazić przy pomocy etykiety.
    Po zebraniu wypowiedzi, katecheta rozdaje dzieciom treści modlitw: Chwała na wysokości Bogu, Baranku Boży, Oto Baranek Boży. Uczniowie, po przeczytaniu tekstu, kolorem podkreślają słowa: Baranek Boży. Po zakończeniu ćwiczenia, katecheta usiłuje ustalić z dziećmi, kiedy i w jakich okolicznościach odmawiamy przeczytane modlitwy?
    Dlaczego Baranek? Dlaczego te słowa pisane są dużymi literami? Odpowiedzi szukamy w Piśmie św.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.