MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Mieć taki dom... Refleksje z katechezy o rodzinie
Autor: s. Małgorzata T. Dyrek sł. BDNP
Artykuł archiwalny
 Zajęcia w klasach czwartych i piątych szkoły średniej dotyczą przygotowania do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie. Tematyka, jaką wprowadzam na katechezach to, m.in.: poznawanie i kształtowanie swego charakteru; rola i zadania okresu narzeczeństwa; uczucia - istota miłości i jej rozwój; psychika kobiety i mężczyzny; zadania dzieci i rodziców; współczesne zagrożenia rodziny; rola wiary w budowaniu wspólnoty rodzinnej. Na kilka spotkań zapraszam również - w miarę możliwości - przedstawicielkę parafialnej poradni rodzinnej, aby zapoznała uczniów z naturalnym planowaniem rodziny oraz omówiła takie zagadnienia, jak antykoncepcja, aborcja i eutanazja.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.