MATERIAŁY PRAKTYCZNE

"Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"
Autor: Robert Wawrzeniecki OMI
Artykuł archiwalny
Analiza tekstu Dekalogu
z fragmentów biblijnych Księgi Wyjścia i Powtórzonego Prawa
i porównanie ich treści z tzw. wersją katechizmową
Cele:
  • uczeń wie, że w Piśmie św. spotykamy dwa nieco różniące się pomiędzy sobą teksty Dekalogu, który w formie skróconej istnieje w tzw. wersji katechizmowej;
  • uczeń rozumie i właściwie potrafi zinterpretować tekst biblijny, wykazując podobieństwa i różnice;
  • uczeń umie przeciwstawić się twierdzeniom, że poszczególne przykazania Dekalogu zostały przez Kościół zniekształcone czy wręcz zmienione.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.