Metody pracy na lekcji

Plecak misjonarza
Autor: Wojciech Żmudziński SI
Artykuł archiwalny
Cel  zajęć:
  • uświadomienie uczniom, jak potrzebne są innym ludziom talenty i umiejętności, które posiadają oraz jak cenna jest świadomość swoich pozytywnych cech;
  • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
Ilość uczestników: 12-36 osób, podzielonych na sześcioosobowe zespoły.
Materiały: szary papier i flamastry.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.