Metody pracy na lekcji

Wybrane metody ewaluacji zajęć
Autor: Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. P
Artykuł archiwalny
  Jeśli jesteś nauczycielem i prowadzisz zajęcia dokładnie w taki sam sposób, w jaki prowadziłeś je przed laty; jeśli nie bierzesz pod uwagę tego, jak oceniają twoje lekcje sami uczniowie, jeśli nie analizujesz i nie dokonujesz ewaluacji swoich postępów, nie zmieniasz metod, nie uaktualniasz treści; jeśli nie jesteś otwarty na sugestie i krytykę ze strony kolegów i koleżanek z pracy; jeśli nie bierzesz udziału w kursach doskonalących, nie czytasz fachowej literatury dotyczącej nauczanego przedmiotu; jeśli nie zapraszasz nikogo do hospitowania twoich zajęć i nie przyglądasz się lekcjom prowadzonym przez szczególnie utalentowanych nauczycieli; jeśli nie oceniasz systematycznie swojej pracy i nie konfrontujesz swoich działań z programem wychowawczym szkoły - to możesz być pewien, że nie staniesz się lepszym nauczycielem.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.