Forum „katechety"

Wobec potrzeb nastolatka
Autor: s. Ewa Orzechowska SJE
Artykuł archiwalny
 Ignacjański model wychowania jest doskonałym opisem wzajemnego oddziaływania zachodzącego między doświadczeniem, refleksją oraz działaniem w procesie uczenia i uczenia się, a także odzwierciedla dynamiczny, wzajemny stosunek między nauczycielem a uczniem dążącym do zdobywania wiedzy i wolności. Znajdujemy w nim opis pedagogicznej roli nauczyciela jako tego, który nie tylko informuje, ale i pomaga uczniom postąpić na drodze prawdy.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.