KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Szkoła w obliczu zmian w projekcie "Podstaw programowych kształcenia ogólnego"
Autor: ks. Piotr Tomasik
Artykułarchiwalny
 Zapowiadane przez polityków SLD w trakcie kampanii wyborczej zmiany w funkcjonowaniu szkół dochodzą do skutku. Po dokonaniu niebywałego od kilku lat bałaganu w szkołach związanego ze zmianą regulaminu matur, rekrutacji do gimnazjów i przywróceniem techników, kierownictwo Ministerstwa Edukacji szykuje zmiany w Podstawach programowych kształcenia ogólnego. Do opinii publicznej przedostała się informacja o ideologicznych projektach dotyczących Wychowania do życia w rodzinie, które - wbrew nazwie - będzie służyć raczej wychowaniu do partnerstwa i oderwaniu miłości od odpowiedzialności. Po zdecydowanej reakcji środowisk katolickich Ministerstwo być może wycofa się z najbardziej skrajnych zmian w tej dziedzinie.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.