Katecheta 5/2002
Katecheta 5/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bóg kocha złamanych na duchu
Sheila Walsh, tłumacz Krzysztof Pachocki
KSIĄŻKA
32,00 zł 27,20 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Modlitwa chrześcijańska "Ojcze nasz"
Autor: Robert Wawrzeniecki OMI
Dla szkoły średniej
 Jest to propozycja cyklu katechez poświęconych modlitwie "Ojcze nasz": analizie tekstu biblijnego i zrozumieniu treści modlitwy. Poniższa pomoc może być wykorzystana na kilku jednostkach lekcyjnych. Dla jasności podzieliłem wszystko na trzy katechezy: 1. zagadnienia wstępne z analizą tekstu, 2. pierwsze trzy prośby, odnoszące się do Boga, 3. kolejne cztery prośby odnoszące się do nas samych lub drugiego człowieka.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.