Katecheta 5/2002
Katecheta 5/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Odkrywamy hebrajskie korzenie Kościoła
Autor: Paweł Chojnacki
Dla klasy III gimnazjum i szkoły średniej
Cele:  poznanie wspólnych więzów łączących Kościół z judaizmem; kształtowanie postawy dialogu i szacunku wobec tradycji religijnej "starszych braci w wierze".
Pomoce:  Pismo św., refleksyjna muzyka, fragmenty przemówień Ojca Św. i dokumentów Kościoła, mapa Ziemi Świętej.
Metody:  pogadanka, wykład, alternatywne tytuły, praca z tekstem, praca w grupach.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.