Katecheta 5/2002
Katecheta 5/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
A jak tam twoje dzieci? Porozmawiajmy o wychowaniu
Guy Gilbert
KSIĄŻKA
19,90 zł 3,00 zł

MATERIAŁY PRAKTYCZNE

Plotka (okienko informacyjne, zmodyfikowane zdanie niedokończone)
Autor: Irena Grygierowska
Artykuł archiwalny
Cel  ogólny.  Po katechezie uczeń rozumie, pamięta i uznaje za swoje myśli:
  • plotka jest siłą niszczącą wzajemne relacje międzyludzkie - koleżeństwo, przyjaźń;
  • należy być odpowiedzialnym za swoje słowa.
Cele  operacyjne.  Uczeń potrafi:
  • wskazać skutki plotki;
  • określić, na czym polega odpowiedzialność za słowo;
  • określić, czym jest plotka - poprzez definicję, schemat graficzny, porównanie i dialogi.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 2 kredyty.