Katecheta 5/2002
Katecheta 5/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety

FORMACJA DUCHOWA ...KU POKRZEPIENIU SERC

Duchowość katechety, czyli o czym katecheta pamiętać powinien - cz. VII
Autor: Janusz Tadeusz Skotarczak
Artykuł archiwalny
Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali.

(por. J 13, 35)  
 
* * *  
 
Kochaj i powiedz to swoim życiem.
(św. Augustyn)  
 
* * *  
 
W jaki sposób można być pewnym, że
się kocha Boga - kochając bliźniego.
To jest jedyne kryterium, innego nie ma.

(św. Albert Chmielowski)  
 
* * *  
 
Rozsiewaj miłość... Bądź żywym
obrazem dobroci Boga.

(Matka Teresa z Kalkuty)  
    Kościół na drodze swego historycznego rozwoju będzie potrzebował z pewnością wielu różnych rzeczy. Jedno wydaje się pewne: jeśli zabrakłoby w nim miłości, wszystko inne byłoby bezużyteczne. Potwierdza to Apostoł Paweł w Hymnie o miłości. Słusznie uważa, że nawet gdybyśmy mówili językami ludzi i aniołów i posiadali wiarę, która "góry przenosi", ale nie mielibyśmy miłości, wszystko byłoby niczym (por. 1 Kor 13,2; Novo millennio ineunte, 42). Święty Paweł podpowiada nam też, byśmy "nikomu nie byli nic dłużni poza wzajemną miłością" (por. Rz 13,8).

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.