Katecheta 5/2002
Katecheta 5/2002
E-wydanie
„Katecheta” jest teraz również dostępny Jako e-wydanie!
Na półkę Katechety
Bardzo krótkie rozmowy o bardzo ważnych sprawach cz. II Modlitwa, płyta dvd + materiały pomocnicze
Filmy: o. Leonard Bielecki i o. Franciszek Chodkowski, Tekst: ks. Jacek Zjawin
MULTIMEDIA
20,00 zł 5,00 zł

KATECHECI PYTAJĄ - PORADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Jaka jest różnica między metodykiem do spraw katechezy a wizytatorem katechetycznym? Jaki jest zakres ich obowiązków? Dlaczego metodyk nie robi tego, co wizytator? Czy są oni potrzebni? Kto ich finansuje?...
Autor: ks. Piotr Tomasik
Artykuł archiwalny
 Różnica między metodykiem (formalna nazwa brzmi: doradca metodyczny) a wizytatorem jest zasadnicza i dotyczy zadań, miejsca i sposobu zatrudnienia.
    Status doradcy metodycznego (również do spraw nauczania religii) reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 IX 2000 r., dotyczące działania placówek doskonalenia nauczycieli (z późniejszymi zmianami). Doradca metodyczny to nauczyciel udzielający pomocy nauczycielom szkół i placówek, w szczególności nauczycielom rozpoczynającym pracę, w formie bezpośredniego wsparcia ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego.

To jest artykuł płatny.

Aby przeczytać go w całości kup dostęp za 1 kredyt.